educa.Biblio - nov design

News

educanet² vegn sistì

29.11.18 / educa.ch

La plattafurma educanet² vegn serrada sin la fin da l’onn 2020. Dapi sia lantschada il 2004 èn las purschidas ed ils basegns sa sviluppads fermamain e numerusas autras alternativas existan ozendi. La serrada succeda tenor in process ordinà cun diversas mesiras da sustegn per las scolas.

www.educanet2.ch

Studi JIM 2018

28.11.18 / Publicaziun / Societad d'infurmaziun

Il studi tudestg davart l’utilisaziun da medias digitalas da giuvenils tranter 12 e 19 onns s’occupa da divers aspects en chaussa. Facit: il triumf da Netflix e co. cuntinuescha, er il temp emnil per giugar gieus da computer è augmentà.

www.mpfs.de

Applicaziuns-web: ina rait per il futur

26.11.18 / educa.ch / Societad d'infurmaziun

A chaschun da la Swissdidac 2018 preschentan las agenturas spezialisadas IFES IPES, Movetia e ZEM CES lur products, servetschs e temas en ina applicaziun-web cuminaivla. Cliccai sin las differentas bulschas per vegnir a savair dapli.

swissdidac-app.educa.ch

Cumpetenza d‘infurmaziun MOOC

23.11.18 / Resursa didactica / Cumpetenza da medias

Cun l’agid da MOOC pon scolaras e scolars dal segund stgalim secundar sviluppar novas cumpetenzas d’infurmaziun. Sin basa da la dumonda «Pertge han intgins videos-online tant success?», emprendan els pass per pass da s’occupar cun infurmaziuns. Il curs-online cumenza il favrer 2019.

i-mooc.ch

Campagna MINT 2019

20.11.18 / Occurrenza / MINT

La quarta emna da scuverta MINT ha lieu dals 22 als 28 d’avrigl 2019. Las occurrenzas e las activitads èn vesaivlas sin il fegl sgulant edì da Scientix. Persunas d’instrucziun chattan uschia a moda simpla ils champs d’interess ch’èn adattads per lur classas.

www.scientix.eu

Dieta da spezialists ICT e furmaziun

19.11.18 / educa.ch

La dieta da spezialists dals 8 da november 2018 a Berna è sa deditgada al tema da las datas da la furmaziun ed a la pretensiun da las utilisar a moda intelligenta. Las registraziuns da video da las keynotes sco er ils discurs da podium èn disponibels sin la pagina-web da l’occurrenza.

www.educa.ch

Dapli news

Agenda

Olimpiada da robotica

12.01.19 / divers

Concurrenza da scola

La World Robot Olympiad è ina concurrenza per giuvnas e giuvens cun grond talent tecnic. Ils participants inventan e construeschan in roboter da Lego Mindstorms, al programmeschan e prendan part a concurrenzas encunter auters teams. Ils teams-victurs dastgan represchentar la Svizra en Ungaria.

worldrobotolympiad.ch

DETAGLS

Lingua d’occurenza: Tudestg
Stgalim d'instrucziun: Scola obligatorica , Scola post-obligatorica
Cumenzament d'annunzia: 12.01.19

Sportech 2019

22.01.19 - 25.01.19 / Tenero

Organisà da l’Uffizi federal da sport, porschan ils Dis da la scienza e da la tecnologia en il sport numerus ateliers destinads a scolaras e scolars a partir da 13 onns. Els vegnan ad emprender d’enconuscher las pli modernas tecnologias per il sport.

www.sportech.ch

openlearningdays

28.01.19 - 29.01.19 / SAP Lucerna

Conferenza

Questa conferenza internaziunala vul promover e sviluppar las resursas educativas libras (OER - Open Educational Resources) en las scolas autas en Svizra. Ultra da quai vul ella er crear ina rait d’OER per il cader e per projects internaziunalas.

openlearningdays.ch

DETAGLS

Lingua d’occurenza: Tudestg, Englais
Stgalim d'instrucziun: Stgalim terziar

Dunnas per la tecnica e l’informatica

29.01.19 / vonRoll Center, SAP Berna

Dieta

Las professiuns MINT vegnan en general elegidas da mats. Quest di è deditgà a mattatschas ed a dunnas per las intgantar per la materia da MINT. La dieta cumenza cun in referat davart aspects da gender e preschenta silsuenter als participants numerus projects en chaussa.

www.satw.ch

DETAGLS

Lingua d’occurenza: Tudestg, Franzos
Stgalim d'instrucziun: Independet dal stgalim

Ta registrescha per tia lingua

06.06.19 - 31.12.19 / Rumantschia, entir mund

30’000? 60’000? U la finala schizunt 100’000? Igl è difficil d’eruir precis quantas persunas che discurran e chapeschan rumantsch. Perquai dumbra la Lia Rumantscha fin il 2019 (giubileum da 100 onns) las Rumantschas ed ils Rumantschs. Ta registrescha per tia lingua online.

www.liarumantscha.ch

DETAGLS

Lingua d’occurenza: Rumantsch
Stgalim d'instrucziun: Scola obligatorica , Scola post-obligatorica

Dapli occurrenzas

Infurmaziun

Logo SEFRI

Logo EDK

Services

Job

Support