Dossier Protecziun da las datas

News

Mantegnair la suveranitad da l’esser digital

12.06.19 / Identitad digitala / educa.ch

Il bulletin FIDES preschenta ina intervista cun il directur d’educaziun dr. Conradin Cramer da Basilea-Citad. Tenor el han las scolas e las instituziuns responsablas in grond basegn d’in servetsch d’intermediaziun per mantegnair la suveranitad da l’esser digital.

fides.educa.ch

Concurrenza scientifica per la giuventetgna

06.06.19 / Concurrenza da scola / MINT

Il termin d’annunzia per l’ediziun 2020 da la concurrenza naziunala da Scienza e giuventetgna è fixà sin ils 15 d’october 2019. La finamira è d’encuraschar ils talents da damaun en la domena da la scienza. Las lavurs singulas u da gruppa duain s’approfundar en in problem scientific.

sjf.ch

Gimnasis svizzers premiads cun label MINT

06.06.19 / MINT

L’Academia svizra da las scienzas natiralas (SCNAT) ha premià 18 gimnasis che s’engaschan en spezial en ils roms MINT cun l’attribuziun «Gimnasi activ en las domenas MINT». Uschia vul la SCNAT promover ils gimnasis ad implementar la cultura MINT en lur instrucziun.

naturwissenschaften.ch

IA sco tema d’instrucziun

05.06.19 / Resursa didactica / Cumpetenza da medias

Il project «Medias en scola» ha publitgà nov material didactic davart l’intelligenza artifiziala ed il Machine Learning. El è dividì en quatter moduls flexibels e porscha a las persunas d’instrucziun ina gronda schelta da metodas e cussegls pratics davart questa tematica.

www.medien-in-die-schule.de

La giuventetgna dovra YouTube sco lieu da furmaziun e da cultura

04.06.19 / Ambient d'emprender digital / Publicaziun

In nov studi da la Germania mussa che videos en la rait han ina gronda impurtanza per emprender a moda audiovisuala per la giuventetgna tranter 12 e 19 onns. Prest la mesadad da las scolaras e dals scolars utiliseschan YouTube per repeter cuntegns da l’instrucziun.

www.rat-kulturelle-bildung.de

Reussir cun medias ed informatica

03.06.19 / Ambient d'emprender digital / Cumpetenza da medias

Tge dovra in uffant per reussir en la vita cun medias ed informatica? Co pon las scolas utilisar las medias digitalas en differentas disciplinar? E co pon ins promover las cumpetenzas applitgadas? L’ediziun actuala dad «Akzente», il magazin da la SAP Turitg, dat resposta a questas dumondas.

phzh.ch

Dapli news

Agenda

Ta registrescha per tia lingua

06.06.19 - 31.12.19 / Rumantschia, entir mund

30’000? 60’000? U la finala schizunt 100’000? Igl è difficil d’eruir precis quantas persunas che discurran e chapeschan rumantsch. Perquai dumbra la Lia Rumantscha fin il 2019 (giubileum da 100 onns) las Rumantschas ed ils Rumantschs. Ta registrescha per tia lingua online.

www.liarumantscha.ch

DETAGLS

Lingua d’occurenza: Rumantsch
Stgalim d'instrucziun: Scola obligatorica , Scola post-obligatorica

EdMedia

24.06.19 - 28.06.19 / Amsterdam

Conferenza

EdMedia è la conferenza annuala da l’ Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Ella propona discussiuns multifaras davart la retschertga, il svilup ed ils guaffens davart innovaziun e furmaziun.

www.aace.org

DETAGLS

Lingua d’occurenza: Englais
Stgalim d'instrucziun: Independet dal stgalim

Perfecziunament informatica

26.06.19 / ETH Turitg

Furmaziun supplementara

En collavuraziun cun la SAPGR porscha la Scol’auta politecnica (ETH) Turitg curs d'informatica gratuits a las persunas d’instrucziun dal stgalim primar e secundar I. En ils workshops vegn mussà co ils uffants dal ciclus 1-3 pon emprender a programmar.

www.abz.inf.ethz.ch

DETAGLS

Lingua d’occurenza: Tudestg
Stgalim d'instrucziun: Scola obligatorica
Termin d'annunzia: 11.06.19

Perfecziunament informatica

03.07.19 / ETH Turitg

Furmaziun supplementara

En collavuraziun cun la SAPGR porscha la Scol’auta politecnica (ETH) Turitg curs d'informatica gratuits a las persunas d’instrucziun dal stgalim primar e secundar I. En ils workshops vegn mussà co ins po instruir informatica senza computers.

www.abz.inf.ethz.ch

DETAGLS

Lingua d’occurenza: Tudestg
Stgalim d'instrucziun: Scola obligatorica
Termin d'annunzia: 18.06.19

i-CAMPs Teacher

05.08.19 - 06.08.19 / Flem

Furmaziun supplementara

Suenter il grond success 2018 expandeschan ils i-CAMPs da Flem e porschan 2019 sper la purschida da vacanzas per uffants er curs da perfecziunament per persunas d’instrucziun ed in simposi davart il svilup da la scola e da l’instrucziun sin il champ da l’informatica.

phgr.ch

DETAGLS

Lingua d’occurenza: Tudestg, Englais
Stgalim d'instrucziun: Independet dal stgalim

Dapli occurrenzas

Infurmaziun

Logo SEFRI

Logo EDK

Services

Job

Support