News

Format: 11.12.2019
Format: 11.12.2019

Resursas da la plattafurma Giuventetgna e medias

15. avust 2019 / /

Giuventetgna e medias è la plattafurma naziunala da l’Uffizi federal per assicuranzas socialas per promover las cumpetenzas medialas ed il diever segir da las medias digitalas tar ils giuvens. Ella metta era a disposiziun broschuras per l’instrucziun dal rom informatica e medias.

www.jugendundmedien.ch

Protecziun da datas per scola ed instrucziun

14. avust 2019 / /

Co pon ins sensibilisar las scolaras ed ils scolars per la protecziun da datas? Tge sfidas ston las scolas dumagnar? Il dossier davart la protecziun da datas furnescha infurmaziuns detagliadas e las basas giuridicas sco era links e manuals per l’instrucziun.

www.educa.ch

JAMESfocus 2019: Medias digitalas en scola

13. avust 2019 /

Tenor l’ultim rapport JAMESfocus valiteschan las persunas d’instrucziun il diever da medias en l’instrucziun sco gronda schanza che porta blers avantatgs a las scolaras ed als scolars. Tuttina giavischan els d’obtegnair dapli support didactic e tecnic.

www.zhaw.ch

SEFRI: Bilantscha intermediara

8. avust 2019 /

L’artitgel edì en l’ultima ediziun dal Magazin «SEFRI - SBFI News» dat ina survista dal stan actual da la realisaziun dal plan d’acziun digitalisaziun. Diversas mesiras en ils differents champs d’acziun èn gia realisadas u en planisaziun.

www.sbfi.admin.ch

Promover la midada digitala

7. avust 2019 /

digitalinform.swiss è in’iniziativa che vul promover la midada digitala sin il champ da la furmaziun professiunala. Ella sustegna en il rom da la promoziun da projects acturs che vulan trair a niz las novas tecnologias. Skizzas da project pon vegnir inoltradas sin la pagina-web.

digitalinform.swiss

Café da la scienza Grischun

2. avust 2019 / /

Il futur pretenda ina furmaziun extendida en ils roms MINT. La finamira è da preparar la giuventetgna a las novas realitads al plaz da lavur, en la societad ed en la famiglia. Divers referents mussan resultats da las ultimas retschertgas ils 29 d’avust 2019 a Tavau.

www.htwchur.ch

Countdown ha cumenzà

30. fanadur 2019 / /

L’Assamblea plenara da la CDEP ha prendì enconuschientscha da las basas da decisiun per stgaffir ina Federaziun dals servetschs d’identitad. La decisiun definitiva davart il cumenzament da l’interpresa per l'entschatta schaner 2020 vegn tractandada durant l’assamblea plenara da l’october.

fides.educa.ch

World Education Leadership Symposium

30. fanadur 2019 /

«La responsabladad da la furmaziun – empermischuns, realitads e pussaivladads», quests temas stattan en il center dal congress internaziunal. Experts da la furmaziun or da la pratica e da la scienza da passa 50 pajais sa deditgeschan a questas dumondas dals 25 als 27 da settember 2019 a Zug.

wels.edulead.net

Resursas per l’instrucziun

25. fanadur 2019 / /

Essas Vus a la tschertga da resursas electronicas d’emprender adattadas per Vossa instrucziun? Sin educa.Biblio chattais Vus ina gronda elecziun da resursas controlladas e recumandadas dad experts da la domena svizra da la furmaziun.

biblio.educa.ch

IA e portals da furmaziun

24. fanadur 2019 / /

Il segund palpiri alv (whitepaper) dad European Schoolnet davart l’intelligenza artifiziala e las plattafurmas da resursas d’emprender duai dar cussegl als utilisaders. Il rapport dat ina survista dal svilup actual e mussa las schanzas e las sfidas.

lre.eun.org

AlpConnectar

22. fanadur 2019 / /

Il program da barat naziunal sustegnì da Movetia, AlpConnectar dovra las tecnologias digitalas per emprender linguas naziunalas e vul pussibilitar cun conferenzas da video ed auter a classas da differentas regiuns linguisticas da collavurar e communitgar. S’annunziar fin ils 31.08.

www.movetia.ch

Dieta d’experts digitalisaziun e furmaziun

16. fanadur 2019 / /

Il program definitiv da la dieta d’experts dals 28 d’avust 2019 a Berna è online. Vegnì a discutar da la cultura dal diever da las datas da la furmaziun cun expertas ed experts. En differents lavuratoris pudais vus experimentar cun novas ideas e discutar dals effects pussaivels.

educa.ch

CDEP: Strategia digitala

15. fanadur 2019 /

La Conferenza dals directurs da l'educaziun da la Svizra CDEP ha deliberà sia strategia digitala avant in onn. Ella l’ha uss concretisà en in plan da lavur descrivend mesiras naziunalas ch’ella vul prender per contribuir a questas finamiras.

edudoc.ch

Di digital

10. fanadur 2019 /

Sut il moto «digital gemeinsam erleben – explorar ensemen il digital» organisescha digitalswitzerland ils 3 da settember 2019 il terz Di digital naziunal. La mira è da mussar a la populaziun tge che signifitgescha concret la digitalisaziun. Passa 150 occurrenzas gratuitas èn planisadas.

www.digitaltag.swiss

edu.Data.Lab – l’experiment

26. zercladur 2019 / /

Tge cultura d’utilisar las datotecas vulain nus en la furmaziun? E daco èn blers acturs da la furmaziun sceptics areguard il diever da datas? Sa participai a la discussiun en divers laboratoris durant la dieta d’experts che ha lieu a Berna ils 28 d’avust 2019.

www.educa.ch

Promoziun da la transfurmaziun digitala en il Grischun

24. zercladur 2019 / / /

Il Cussegl grond ha incumbensà la regenza da stgaffir las basas necessarias per ch'in credit d'impegn da 40 milliuns francs possia vegnir mess a disposiziun per dar in stausch a la digitalisaziun en il Grischun. La regenza propona ina nova lescha da durada limitada che cuntegna las disposiziuns.

www.gr.ch

Projects innovativs da la digitalisaziun

24. zercladur 2019 /

La Fundaziun svizra per la furmaziun cun meds audiovisuals (FSFA/SSAB) ha selecziunà 5 projects innovativs dal champ da la digitalisaziun (AlpConnectar, Gameful Design etc.). La SAP Berna è responsabla da furnir in rapport annual davart quest projects. Il rapport per l’onn 2019 è uss en lingia.

www.ssab-online.ch

Digitalisaziun en la scola populara

19. zercladur 2019 /

Sco organ responsabel per la scola populara prendan las citads - ensemen cun la Confederaziun ed ils chantuns - part a moda activa a l’elavuraziun da la digitalisaziun en la scola populara. Perquai ha la «Städteinitiative» mess ensemen in palpiri tematic.

staedteinitiative-bildung.ch

Mantegnair la suveranitad da l’esser digital

12. zercladur 2019 / /

Il bulletin FIDES preschenta ina intervista cun il directur d’educaziun dr. Conradin Cramer da Basilea-Citad. Tenor el han las scolas e las instituziuns responsablas in grond basegn d’in servetsch d’intermediaziun per mantegnair la suveranitad da l’esser digital.

fides.educa.ch

Concurrenza scientifica per la giuventetgna

6. zercladur 2019 / /

Il termin d’annunzia per l’ediziun 2020 da la concurrenza naziunala da Scienza e giuventetgna è fixà sin ils 15 d’october 2019. La finamira è d’encuraschar ils talents da damaun en la domena da la scienza. Las lavurs singulas u da gruppa duain s’approfundar en in problem scientific.

sjf.ch

Syndicate content

Services

Job

Support