Chalender d’advent «Chatta il code»

22. november 2019 / Resursa didactica / Cumpetenza da medias

Il post da cussegliaziun Imedias porscha in chalender d’advent cun in tema d’informatica. Grazia a «Chatta il code – Knack den Code» po l’informatica vegnir instruida a moda ludica per ils uffants dal 2. ciclus. Era vegn il pensar informatic – igl uschenumnà Computational Thinking – promovì.

www.imedias.ch

Questa pagina per: Deutsch

Services

Support