Didactica sin via digitala

15. november 2019 / Occurrenza

La dieta dals 4 da mars 2020 a Cuira examinescha tranter autras las dumondas suandantas: co utilisar a moda effizienta las medias en classa, tge rolla ha la persuna d’instrucziun e tge sto vegnir resguardà sch’ins dovra medias en classa.

www.bgs-chur.ch

Questa pagina per: Deutsch

Services

Support