PHGR: Studi da master per savair instruir sin il stgalim secundar I

26. settember 2019 / Furmaziun professiunala

La SAPGR realisescha en cooperaziun cun la SAPSG in studi da master, cumplementar a la professiun, per savair instruir sin il stgalim secundar I. Quest studi sa drizza surtut a persunas d’instrucziun primaras cun in diplom. Infurmaziuns: SAPGR, 06.011.2019, 15.00 uras.

phgr.ch

Services

Support