Cumpetenza da medias

Studi MEKIS – ils resultats

15. schaner 2018 / Publicaziun / Cumpetenza da medias

Il rapport e las recumandaziuns dal studi «Cumpetenza da medias en instituziuns staziunaras per agid a la giuventetgna» èn disponibels online. 361 persunas involvidas da 125 instituziuns da tut la Svizra han fatg part a la retschertga che ha gì lieu tranter il settember ed il november 2016.

www.mekis.ch

Tablet en l’instrucziun ...

12. december 2017 / Publicaziun / Cumpetenza da medias

En quest artitgel s’expriman ils responsabels da la Scola pedagogica da Schaffusa e lur magistraglia co che la digitalisaziun vegn a midar la furmaziun da scolastas e scolasts. Uschia vegn ICT a daventar ina «tecnica culturala, sco scriver e far quints a chau».

www.shn.ch

EPFL creescha nov diplom

6. december 2017 / Cumpetenza da medias / Furmaziun cuntinuada

La scola online da l’EPFL empermetta d’obtegnair in nov tipus da diplom academic «Certificate of Open Studies (COS)». La finamira è da pussibilitar a mintgin da meglierar las enconuschientschas en la domena da las novas tecnologias. Ils programs han plirs livels.

actu.epfl.ch (englais)

Camp d’informatica a Flem

23. november 2017 / Occurrenza / Cumpetenza da medias / MINT

Cun sustegn ed accumpagnament da docents e students da la SPF e da la SAPGR pon 60 uffants e giuvenils emprender da programmar. «i-CAMPs Flem» porschan in curs emnil concentrà per scolars da la terza fin la novavla classa durant la stad 2018.

www.legr.ch

Cumpetenzas da la generaziun giuvna

20. november 2017 / Cumpetenza da medias / MINT

A la dieta Promoziun tecnica da la generaziun giuvna da la ASST (SATW) èn las cumpetenzas e la digitalisaziun stadas en il focus. Divers referats d’impuls han dilucidà ils midaments da las cumpetenzas tras la digitalisaziun. Las preschentaziuns èn uss online.

www.satw.ch

Furmaziun professiunala en il futur

15. november 2017 / Furmaziun professiunala / Cumpetenza da medias / Furmaziun cuntinuada

A chaschun da la scuntrada naziunala dals acturs da la furmaziun professiunala, èn ils discurs stads focussads sin las novas sfidas ch’il martgà da lavur pretenda dals lavurers e da las interpresas. La digitalisaziun ha er qua ina gronda influenza.

www.admin.ch

Mobilitad dal futur

20. november 2017 / Resursa didactica / Cumpetenza da medias

Il Museum svizzer da transports a Lucerna mussa en collavuraziun cun la VFF (SBB) in’exposiziun deditgada a la «Mobilitad da damaun». La digitalisaziun avra adina novas pussaivladads da transport sco per exempel numerus agids interactivs per ils viagiaturs.

www.verkehrshaus.ch

Informatica als gimnasis

30. october 2017 / Cumpetenza da medias

La CDEP s’exprima en favur da l’introducziun da l’instrucziun obligatorica da l’informatica als gimnasis e metta sin via la revisiun da la basa legala concernenta. Durant lur assamblea annuala ha ella er approvà il nov plan d’instrucziun per l’informatica en las scolas gimnasialas.

www.edk.ch

Digitalisaziun en la furmaziun

5. october 2017 / Occurrenza / Cumpetenza da medias

La dieta dal Center da furmaziun per la sanadad ed ils fatgs socials (cfss/bgs) a Cuira dals 3 da favrer 2018 guarda sin las sfidas per il sistem da furmaziun tras la digitalisaziun. Co sa mida l’instrucziun? Tge influenza han OER e tge cumpetenzas da basa ston ils uffants dumagnar?

www.bgs-chur.ch

Europe Code Week

7. settember 2017 / Occurrenza / Cumpetenza da medias

L’emna europeica da programmar ha la Cumissiun europeica lantschà 2013. Ella ha lieu mintg’onn en 46 pajais europeics ed en la Svizra. Dals 7 als 22 d’october 2017 èn uffants, creschids, scolaras e scolars envidads a prender part a workshops per emprender d’enconuscher la basa da la programmaziun.

codeweek.eu

Syndicate content

Logo SEFRI

Logo EDK

Services

Job

Support