Cumpetenza da medias

Novas istorgias dal mintgadi digital

13. matg 2020 / Resursa didactica / Cumpetenza da medias

La campagna naziunala da prevenziun dals privels en il mintgadi digital vegn schlargiada cun 12 novas istorgias. Ils comics porschan a las persunas d’instrucziun ina basa da discussiun davart las vitas digitalas e dattan simpels cussegl per il mintgadi.

www.websters.swiss

Medias – vardad u manzegnas

28. mars 2020 / Resursa didactica / Cumpetenza da medias

éducation21 propona sin sia pagina-web resursas didacticas davart il tema da novitads falladas. Infurmaziuns da basa per las persunas d’instrucziun e propostas concretas per promover las cumpetenzas medialas da tut ils acturs en l’ambient scolastic èn da chattar.

www.education21.ch

Klicksafe to go

26. mars 2020 / Resursa didactica / Cumpetenza da medias

Assistents da linguas, social bots e roboters: Intelligenza artifiziala, algoritmus e maschinas intelligentas vegnan ad influenzar nossa vita. L’ediziun actuala da «klicksafe to go» sa fatschenta cun ils ristgs ed ils privels dal futur digital e preschenta ideas per l’instrucziun.

www.klicksafe.de

Digital Education Pioneers

21. favrer 2020 / Societad d'infurmaziun / Cumpetenza da medias

Per far strada a projects digitals d’instruir e d’emprender sustegna la Fundaziun Gebert Rüf projects per il stgalim primar e secundar I. Iniziativas innovativas sco bottom-up ni cooperaziuns cun partenaris externs vegnan promovidas spezialmain. Tschertgà vegn la scola dal futur.

www.grstiftung.ch

Cumpetenza da medias tar ils scolars

15. schaner 2020 / Resursa didactica / Cumpetenza da medias

Verifitgar funtaunas e pudair valitar infurmaziuns: L’Institut da perscrutaziun publicitad e societad da l’Universitad da Turitg è londervi d’installar ina atgna redacziun. Ella duai elavurar e metter a disposiziun a persunas d’instrucziun debattas medialas actualas.

www.persoenlich.com

Resultats Pisa 2018

3. december 2019 / Publicaziun / Societad d'infurmaziun / Cumpetenza da medias

Il consorzi PISA.ch ha publitgà il rapport naziunal davart la retschertga PISA 2018. Il rapport preschenta ils resultats da la Svizra en las domenas examinadas. El s’occupa medemamain d’ulteriurs temas sco l’equipament da las scolas cun apparaturas digitalas ed er lur diever en l’instrucziun.

pisa.educa.ch

Chalender d’advent «Chatta il code»

22. november 2019 / Resursa didactica / Cumpetenza da medias

Il post da cussegliaziun Imedias porscha in chalender d’advent cun in tema d’informatica. Grazia a «Chatta il code – Knack den Code» po l’informatica vegnir instruida a moda ludica per ils uffants dal 2. ciclus. Era vegn il pensar informatic – igl uschenumnà Computational Thinking – promovì.

www.imedias.ch

Studi ICILS 2018

6. november 2019 / Publicaziun / Cumpetenza da medias

Tenor ils resultats da l’evaluaziun internaziunala ICILS 2018 tutgan las scolaras ed ils scolars tudestgs tar la media pertutgant il diever cumpetent da medias digitalas. Sa participà han 14 pajais. La Svizra n’ha betg fatg part al studi.

uni-paderborn.de

Broschura sur cumpetenzas medialas

2. october 2019 / Publicaziun / Cumpetenza da medias

La broschura da Giuventetgna e medias «Medienkompetenz» è vegnida surlavurada cumplettamain. Ella furnescha a geniturs ed a persunas d’instrucziun in agid da s’orientar ed encuraschescha d’accumpagnar a moda activa ils giuvenils e lur diever da las medias digitalas.

www.jugendundmedien.ch

Dossier servetschs da Messenger

19. settember 2019 / educa.ch / Cumpetenza da medias

La tematica da servetschs da messenger chaschuna diversas sfidas per las scolas e tschenta dumondas areguard la protecziun da datas, la responsabladad dals geniturs e l’interoperabilitad. Il nov dossier dat ina survista da la tematica e furnescha cussegls per l’instrucziun.

www.educa.ch

Syndicate content

Logo SEFRI

Logo EDK

Services

Support