Good Practice

Spotlight Schweiz

6. matg 2019 / Good Practice / Concurrenza da scola

La nova iniziativa «Spotlight Schweiz» tschertga persunas d’instrucziun dal stgalim prescolar, primar e secundar ch’attatgan a moda activa la transfurmaziun digitala en la furmaziun e quai communablamain cun lur scolars. Projects pon vegnir inoltrads fin ils 5 da fanadur 2019.

hundred.org

Instruir cun novas medias

22. avust 2018 / Good Practice / Furmaziun professiunala

La dieta dals 17 d’october a Turitg sa fatschenta cun la dumonda «Tge funcziuna?». En workshops vegnan preschentads novs trends sco er cuntegns che funcziunan bain en la pratica. La dieta sa drizza a persunas d’instrucziun sco er a direcziuns da las scolas ed a las persunas responsablas per ICT.

phzh.ch

Instruir ed emprender cun guaffens digitals

6. zercladur 2018 / Good Practice / Publicaziun

Co crear in’instrucziun contemporana che promova las mirveglias e l’interess per la brama da savair en cumbinaziun cun guaffens digitals? La broschura da «Netzwerk Digitale Bildung» dat ideas ed indizis.

www.netzwerk-digitale-bildung.de

AlpConnectar

13. avrigl 2018 / Good Practice / Cumpetenza da medias

Il program da barat naziunal sustegnì da Movetio - AlpConnectar - utilisescha las tecnologias digitalas per emprender linguas. Cun agid da tablets, da conferenzas da video ed cun arcuns da cloud sa communitgeschan classas primaras da differentas regiuns linguisticas.

www.movetia.ch

Projects da digitalisaziun en l’instrucziun

25. schaner 2018 / Good Practice / Resursa didactica

Emprender linguas estras cun agid d’ina conferenza da video? Emprender a moda ludica cun games? Colliar lieus d’emprender cun videos? La Fundaziun svizra per la furmaziun audiovisuala preschenta tschintg projects che promovan la digitalisaziun en l’instrucziun.

www.ssab-online.ch

Ambient digital d’emprender e d’instruir

1. december 2017 / Good Practice / Publicaziun

L’Associaziun svizra da telecommunicaziun (asut) ha publitgà in studi davart las scolas publicas svizras e la digitalisaziun. El ha la mira da far enconuschent projects ed iniziativas en scolas ed uschia avrir ina discussiun multifara.

asut.ch (pdf)

Digitalisaziun en las scolas

9. november 2017 / Good Practice / Furmaziun professiunala / Publicaziun

L’ultima ediziun dal Fegl scolastic dal chantun da Turitg è deditgada a la digitalisaziun. Visitas en numerusas scolas mussan co ch’i vegn duvrà ils meds digitals e tge influenza ch’els han sin il mintgadi en scola.

bi.zh.ch

SELFIE: fasa da pilot per l’instrument

24. october 2017 / Good Practice / Internaziunal

La Cumissiun europeica ha sviluppà in nov guaffen d’autoevaluaziun SELFIE. Las scolas duain formular plans per il futur, realisar atgnas fermezzas e deblezzas ed integrar tut ils acturs. Quest tool vegn da preschent examinà en 400 scolas en l’Europa e duai ir online a l’entschatta da l’onn 2018.

www.schooleducationgateway.eu

Premi per concept d’emprender da Soloturn

12. settember 2017 / Good Practice

Igl ICT Education and Training Award è vegnì surdà per il concept d’emprender da Soloturn. Cun quest concept vegn introducì la furmaziun dad ICT en la scola populara. El è vegnì elavurà da la SASNV/FHNW en collavuraziun cun l’Uffizi per la scola populara dal chantun da Soloturn.

www.fhnw.ch

Tablets duain remplazzar ils cudeschs da scola

7. zercladur 2017 / Good Practice / Ambient d'emprender digital

A chaschun d’in project da pilot en il chantun Lucerna èn pliras classas vegnidas equipadas cun tablets. Las experientschas èn stadas uschè positivas ch’il chantun cusseglia a las scolas d’acquistar quests apparats. La cumissiun da meds d’instrucziun vegn a s’occupar da la realisaziun.

www.luzernerzeitung.ch

Syndicate content

Logo SEFRI

Logo EDK

Services

Job

Support