Dieta

Tablet Days

17. matg 2019 - 18. matg 2019 / Rorschach

Exempels Best Practice, rapports d’experientscha, referats, workshops e surfatschas che pon vegnir scuvertas spetgan ils participants. In stgomi internaziunal davart lavurar cun tablets da persunas d’instrucziun da l’entira Europa stat en il center.

tabletdays.eu

DETAGLS

Lingua d’occurenza: Tudestg
Stgalim d'instrucziun:

Digital Economic Forum

9. matg 2019 / Turitg

Il DEF tematisescha ils effects positivs e negativs sco er innovaziuns e consequenzas da la digitalisaziun per l’economia e la societad. L’occurrenza sa drizza a persunas cun in mandat en la direcziun, start-ups sco er perscrutaders dal mund digital ed analog.

www.digitaleconomicforum.ch

DETAGLS

Lingua d’occurenza: Tudestg, Englais
Stgalim d'instrucziun: Auters

Dunnas per la tecnica e l’informatica

29. schaner 2019 / vonRoll Center, SAP Berna

Las professiuns MINT vegnan en general elegidas da mats. Quest di è deditgà a mattatschas ed a dunnas per las intgantar per la materia da MINT. La dieta cumenza cun in referat davart aspects da gender e preschenta silsuenter als participants numerus projects en chaussa.

www.satw.ch

DETAGLS

Lingua d’occurenza: Tudestg, Franzos
Stgalim d'instrucziun: Independet dal stgalim

Dieta d’experts ICT e furmaziun

8. november 2018 / Bernexpo, Berna

La dieta d’experts ICT ha puspè lieu a chaschun da la Swissdidac a Berna. Il tema principal da quella ediziun è la politica da datas en la domena da la furmaziun. Il program detaglià ed ulteriuras infurmaziun èn online.

www.educa.ch

DETAGLS

Lingua d’occurenza: Tudestg, Franzos
Stgalim d'instrucziun: Independet dal stgalim

Instruir cun novas medias

27. october 2018 / SAP Turitg, Turitg

La dieta sa fatschenta cun la dumonda «Tge funcziuna?». En workshops vegnan preschentads novs trends sco er cuntegns e concepts che funcziunan bain en la pratica. La dieta sa drizza a persunas d’instrucziun sco er a direcziuns da las scolas ed a las persunas responsablas per ICT.

phzh.ch

DETAGLS

Lingua d’occurenza: Tudestg
Stgalim d'instrucziun: Independet dal stgalim

Syndicate content

Logo SEFRI

Logo EDK

Services

Support