educamint_rm

News

Camp d’informatica a Flem

23.11.17 / Occurrenza / Cumpetenza da medias / MINT

Cun sustegn ed accumpagnament da docents e students da la SPF e da la SAPGR pon 60 uffants e giuvenils emprender da programmar. «i-CAMPs Flem» porschan in curs emnil concentrà per scolars da la terza fin la novavla classa durant la stad 2018.

www.suedostschweiz.ch

OECD: Buns resultats per la furmaziun

21.11.17 / Publicaziun / Internaziunal

En ses rapport davart l’economia da la Svizra, metta l’OECD l’accent sin l’impurtanza da la capacitad d’adaptar il sistem da furmaziun svizzer en il context da la digitalisaziun. Areguard ils deficits, duai la Svizra nizzegiar ils midaments actuals a moda flexibla e proactiva.

www.oecd.org

Mobilitad dal futur

20.11.17 / Resursa didactica / Cumpetenza da medias

Il Museum svizzer da transports a Lucerna mussa en collavuraziun cun la VFF (SBB) in’exposiziun deditgada a la «Mobilitad da damaun». La digitalisaziun avra adina novas pussaivladads da transport sco per exempel numerus agids interactivs per ils viagiaturs.

www.verkehrshaus.ch

Cumpetenzas da la generaziun giuvna

20.11.17 / Cumpetenza da medias / MINT

A la dieta Promoziun tecnica da la generaziun giuvna da la ASST (SATW) èn las cumpetenzas e la digitalisaziun stadas en il focus. Divers referats d’impuls han dilucidà ils midaments da las cumpetenzas tras la digitalisaziun. Las preschentaziuns èn uss online.

www.satw.ch

Futur digital da la Svizra

20.11.17 / Occurrenza / Societad d'infurmaziun

L’emprima conferenza naziunala «Svizra digitala» a Bienna ha reunì var 700 represchentants da las autoritads, da l’economia, da la scienza, dal mund politic e da la societad civila. Numerusas propostas èn vegnidas fatgas per sviluppar la strategia da la «Svizra digitala» dal Cussegl federal.

www.admin.ch

ID digitala renconuschida

16.11.17 / Identitad digitala

Il Cussegl federal vul instradar normas cleras per ina ID digitala. L’identitad digitala duai esser renconuschida uffizialmain, ella duai esser examinabla e segira. Il Cussegl federal ha incumbensà il Departament federal da giustia e polizia (DFGP) d’elavurar in sboz da leschas per la stad 2018.

www.admin.ch

Dapli news

Agenda

Internet Governance Forum

18.12.17 - 21.12.17 / Palais des Nations, Genevra

Conferenza

Sut il moto «As creai voss avegnir digital» ha lieu la plattafurma da discussiun mundiala da las Naziuns unidas davart dumondas da la digitalisaziun per l’emprima giada en Svizra. L’UFCOM envida tut ils acturs da la politica, da la scienza e da la societad civila a prender part a moda activa a la discussiun.

igf2017.swiss

DETAGLS

Lingua d’occurenza: Tudestg, Franzos, Talian, Englais
Stgalim d'instrucziun: Auters

TecNight

23.01.18 / Scola chantunala Sursilvania, Sarnen

Lavuratori

Organisà da la Scola chantunala a Sarnen en collavuraziun cun la SATW, porschan ils «TecNights» a las scolaras ed als scolars sco er als confamigliars ed interessents referats e Science Talks che cuzzan mintgamai 45 minutas.

www.satw.ch

DETAGLS

Lingua d’occurenza: Tudestg
Stgalim d'instrucziun: Scola post-obligatorica

Ta registrescha per tia lingua

06.06.19 - 31.12.19 / Rumantschia, entir mund

30’000? 60’000? U la finala schizunt 100’000? Igl è difficil d’eruir precis quantas persunas che discurran e chapeschan rumantsch. Perquai dumbra la Lia Rumantscha fin il 2019 (giubileum da 100 onns) las Rumantschas ed ils Rumantschs. Ta registrescha per tia lingua online.

www.liarumantscha.ch

DETAGLS

Lingua d’occurenza: Rumantsch
Stgalim d'instrucziun: Scola obligatorica , Scola post-obligatorica

Dapli occurrenzas

Infurmaziun

Logo SEFRI

Logo EDK

Job