News

Format: 14.12.2017
Format: 14.12.2017

EDU | days 2017

12. avrigl 2017 / /

L’occurrenza a l’Universitad da Krems (Danubi/Donau) è sa deditgada a moda critica cun la plivalur da medias digitalas en l’instrucziun. Il facit da las discussiuns: Betg tut ils creschids sut 30 onns disponan da profundas cumpetenzas dad ICT. In grond foss sa far er valair tar questa generaziun.

www.edudays.at

Security Report 2017

7. avrigl 2017 / /

Il rapport da la Swisscom davart segirezza en la rait s’occupa oravant tut da «l’augment da ladernitschs d’identitad e da cyberspiunascha». Il rapport analisescha ils motivs e l’origin da questas cyberattatgas e dat cussegls per cuntramesiras.

www.swisscom.ch

Concurrenza naziunala da video

6. avrigl 2017 /

L’Institut federal per la perscrutaziun da guaud, naiv e cuntrada WSL organisescha la concurrenza «Just film it!» per giuvens cineasts tranter 12 e 18 onns. Cun agid da las novas medias e da la creativitad duai vegnir fatg ina retschertga da l’ambient e da la natira. Il termin è ils 6 d’avust 2017.

www.wsl.ch

Austria creescha novas professiuns

6. avrigl 2017 /

Il trend tar l’industria 4.0 procura che l’Austria mida intgins emprendissadis. Fin il 2020 duain 54 emprendissadis s’orientar da nov, otg da quels gia quest onn. La mesadad da questas professiuns sa deditgeschan direct a la digitalisaziun, p.ex. vendita digitala u indrizs dirigids a moda digitala.

www.trend.at

15 princips tar BYOD per ils gimnasis

5. avrigl 2017 / /

A partir da 2015 portan las scolaras ed ils scolars da Philippe Wampfler cun sai laptops e tablets en l’instrucziun. El ha perquai creà 15 princips didactics per lavurar en scola cun quests apparats. El manegia ch’i saja ina gronda sfida per il sistem da scola da dumagnar la midada digitala.

www.schulesocialmedia.com

«Concurrenzas per scolas» betg pli online

31. mars 2017 / /

En consequenza da la restructuraziun da la plattafurma educa.ch vegn la pagina-web «Concurrenzas per scolas» smessa per immediat. Las concurrenzas che han en mira ils champs dad ICT e digitalisaziun vegnan publitgadas vinavant en l’agenda dad educa.ch.

www.educa.ch

Open Education Day 2017

28. mars 2017 / /

Questa occurrenza da la FHNW s’occupa tranter auter dals aspects giuridics liads a las Open Educational Resources, al lernstick, al LibreOffice Online sco er ad alternativas tar Facebook e WhatsApp. En lavuratoris ed en preschentaziuns curtas vegn infurmà davart Good Practice e novs trends.

www.open-education-day.ch

Politica da datas da la Confederaziun

27. mars 2017 /

Il Cussegl federal ha definì ils 22 da mars las miras per la politica da datas sco part integrala da la «Svizra digitala». Tranter auter vai per crear la basa legala per datas e per avrir l’effectiv da datas.

www.admin.ch

Mobile Stories

27. mars 2017 /

Suenter trais rundas da concurrenza cun serias da web classicas e per part interactivas èsi uras dad empruvar cun furmas novas: «Short-Web-Stories», filmadas cun meds pli simpels. La SSR lantscha perquai ina concurrenza per istorgias mobilas per giuvenils da 15 a 24 onns. Termin: 20 d’avrigl.

www.srgssr.ch

Tge «revoluziun digitala» vulain nus?

26. mars 2017 /

A questa dumonda sa deditgescha Lisa Rosa, experta da medias novas. Ella admonescha da valitar las «medias novas» sco med universal per emprender bain. La sequenza da video descriva co che medias novas pon vegnir integradas cun success en l’instrucziun.

www.periscope.tv

AppAdviser dad imedias

24. mars 2017 / /

Il post da cussegliaziun per meds digitals en scola ed en l’instrucziun da la FHNW, imedias, prenda sut la marella en ses AppAdviser differentas apps pedagogicas ch’èn adattadas per l’instrucziun. Las apps èn vegnidas testadas e valitadas, però na po la survista mai esser cumpletta.

www.imedias.ch

Forum furmaziun digitalisaziun

21. mars 2017 / /

Il Forum furmaziun digitalisaziun s’occupa da trais accents principals da la digitalisaziun: persunalisar l’emprender, sviluppar cumpetenzas e crear midaments. Sia pagina-web infurmescha dad occurrenzas, avra discussiuns e mussa svilups en la digitalisaziun ed en l’inclusiun da l’instrucziun.

www.forumbd.de

E-Tutorial tar Python

15. mars 2017 /

La ETH da Turitg organisescha in e-tutorial sco curs per instruir a scolas medias. I na dovra nagina enconuschientscha da basa. Il curs è vegni concepì per studentas e students da la scienza, è dentant er adattà sco perfecziunament da persunas d’instrucziun. Il curs porscha trais moduls.

www.et.ethz.ch

Roboter emprenda da far dumondas intelligentas

9. mars 2017 /

Scienzads da l’universitad americana da Brown han sviluppà in algoritmus che fa dumandar anc ina giada ils roboters sch’els n'han betg chapì. Da las respostas po il sistem trair ina conclusiun intelligenta. Uschia daventa il roboter in meglier assistent perquai ch’el è abel da chapir cumonds.

www.pressetext.com

Furmaziun (professiunala) 4.0

9. mars 2017 / /

Christoph Schmitt s’occupa en nossa rubrica «Insight Berufsbildung» cun la digitalisaziun en la furmaziun. Tar el na stat betg la tecnica en il focus, mabain vul el infurmar co ch’ina nova cultura en las instituziuns da furmaziun pudess gidar a crear la transfurmaziun digitala.

Insight Berufsbildung

Ghemar per cumbatter debits

7. mars 2017 / /

Cun il gieu didactic «FinanceMission Heroes» s’engaschanl’Associaziun tetgala svizra da magistras e magisters MCH/LCH, SER e las bancas chantunalas svizras cuminaivlamain per augmentar la cumpetenza da finanzas dals giuvenils. Qua emprendan ils giuvenils ils princips da l’economia.

financemissionheroes.ch

Digitalisaziun en la furmaziun professiunala

4. mars 2017 /

Dacurt han ils users da la plattafurma berufsbildung2030.ch votà davart l’impurtanza da megatrends: tenor ils participants da la votaziun è la digitalisaziun il megatrend il pli impurtant che ha la pli gronda influenza sin la furmaziun professiunala.

berufsbildung2030.ch

BYOD per la scola professiunala

27. favrer 2017 / /

La EHB porscha a las persunas d’instrucziun da las scolas professiunalas ina retscha da curs per daventar fit en la tecnologia per in’instrucziun cun BYOD. L’emprima occurrenza ils 6 d’avrigl sa deditgescha a documentaziuns e preschentaziuns cun tablets e smartphones.

www.ehb.swiss

Computers vegnan utilisads pauc

23. favrer 2017 / /

Tenor il nov studi KIM (medias en la vita quotidiana d’uffants) han mo dus da tschintg uffants tranter 6 e 13 onns gia lavurà ina giada al computer en las scolas tudestgas. Però utiliseschan els lur computers per far ils pensums, scriver messadis e guardar videos sur YouTube.

www.mpfs.de

Cussegl federal vul stgaffir normas per E-ID

22. favrer 2017 / /

Contracts-online vegnan stipulads sin basa da fidanza. Il Cussegl federal vul perquai stgaffir cundiziuns da basa legalas ed organisatoricas per uschia renconuscher l’identitad electronica ed ils offerents. La procedura da consultaziun davart la E-ID è averta.

www.admin.ch

Syndicate content

Job