News

Format: 21.01.2018
Format: 21.01.2018

bugnplay.ch 2018

13. settember 2017 /

L’inscripziun per la concurrenza digitala per giuvenils tranter 8 e 20 onns è averta fin ils 31 da schaner 2018. Las scolaras ed ils scolars svizzers pon proponer, sulet u en gruppa, in project en la domena da gieus digitals, animaziun, code, robotica u multimedia.

bugnplay.ch

Premi per concept d’emprender da Soloturn

12. settember 2017 /

Igl ICT Education and Training Award è vegnì surdà per il concept d’emprender da Soloturn. Cun quest concept vegn introducì la furmaziun dad ICT en la scola populara. El è vegnì elavurà da la SASNV/FHNW en collavuraziun cun l’Uffizi per la scola populara dal chantun da Soloturn.

www.fhnw.ch

Studi: consequenzas da la digitalisaziun

12. settember 2017 / /

Sarah Genner da l’Universitad da las scienzas applitgadas Turitg ZHAW, ha examinà l’influenza da la digitalisaziun sin uffants e giuvenils per la Cumissiun federala per l’uffanza e la giuventetgna. Stress tras las medias socialas è in punct principal dal rapport.

www.ekkj.admin.ch

Colloqui ICT e furmaziun

11. settember 2017 / /

«Think big, start small, act fast – transfurmaziun digitala en la furmaziun pretenda leadership» è stà il moto dal colloqui dals 22 d’avust a Berna. Ils videos da las conferenzas en il plenum, la discussiun da podium sco er las preschentaziuns èn disponiblas sin la pagina-web.

www.educa.ch

Europe Code Week

7. settember 2017 / /

L’emna europeica da programmar ha la Cumissiun europeica lantschà 2013. Ella ha lieu mintg’onn en 46 pajais europeics ed en la Svizra. Dals 7 als 22 d’october 2017 èn uffants, creschids, scolaras e scolars envidads a prender part a workshops per emprender d’enconuscher la basa da la programmaziun.

codeweek.eu

Di digital 2017: Concurrenza per scolas

5. settember 2017 /

digitalswitzerland organisescha ina concurrenza davart «smartphones, applications, robots and cie – co influenzeschan els mia vita quotidiana en scola, mes avegnir e mia vita?» Giuvenils tranter 6 e 19 onns pon inoltrar videos tar il tema en lavur singula u en classa fin ils 31 d’october.

schulwettbewerb.digitaltag.swiss

Futur da la Svizra digitala

24. avust 2017 / /

In nov studi d’economiesuisse preschenta acturs e dumondas actualas da la digitalisaziun en Svizra. Ella analisescha las fermezzas e deblezzas da la Svizra concernent las cumpetenzas digitalas, l’infrastructura, il sistem social e la structura dal sistem ecologic e propona scenaris per il futur.

www.economiesuisse.ch

Conferenza naziunala «Svizra digitala»

16. avust 2017 / /

La conferenza ha la mira da preschentar la realisaziun planisada da la strategia «Svizra digitala», sco er da mussar novas tendenzas e svilups da la societad d’infurmaziun. Ella vegn organisada ils 20 da november a Bienna da l’Uffizi federal da la communicaziun (UFCOM).

www.digitaldialog.swiss

Pussaivladads digitalas en la furmaziun professiunala

16. avust 2017 / /

En la davosa newsletter da la Societad svizra per la retschertga applitgada en la furmaziun professiunala vegn rapportà dal project da pilot «Dual-T». Quest project ha la mira da meglierar la collavuraziun tranter las scolas ed ils manaschis e quai cunzunt er cun meds digitals.

www.sgab-srfp.ch

Focus Internet

28. fanadur 2017 / /

«Sucht Schweiz» ha edì ina nova broschura da la retscha «Im Fokus», cun examinar la dependenza da l’internet dals giuvenils en Svizra. Cura daventa l’utilisaziun da l’internet problematic e tge pon ins far encunter. Ulteriuramain chattan ins cussegls concrets per la prevenziun.

shop.addictionsuisse.ch

Tge ha Tesla da far cun la furmaziun

24. fanadur 2017 / /

Il designer da furmaziun Christoph Schmitt cumpareglia en ses blog il Tesla cun il martgà da la furmaziun. Sco Tesla mida cumplettamain l’industria classica dad autos, uschia vegnan er ils purschiders privats e la «Digital Education Community» a midar il sistem classic da la furmaziun.

www.lebendiglernen.ch

educamint.ch è online

18. fanadur 2017 /

La nova plattafurma educamint.ch è online. La purschida engrondida remplazza educa.MINT. Ella furnescha infurmaziuns concernent novitads, occurrenzas, dat cussegls e porscha material ed exempels or da la pratica per l’instrucziun dals roms MINT.

educamint.ch

JAMESfocus cumportament online

12. fanadur 2017 / /

Il nov rapport JAMESfocus «Cumportament online: negin problem – cun ristg – problematic» è telechargiabel da la pagina-web ZHAW. Il rapport enumerescha ils criteris cura ch’in giuvenil vala sco dependent da l’internet e mussa tge furmas d’utilisaziun che pon gia esser patologicas.

www.zhaw.ch

Nov contract tranter educa.ch – Microsoft

11. fanadur 2017 /

Il nov contract general entra en vigur l’emprim d’avust per pussibilitar a las instituziuns educativas acquisiziuns da software e servetschs online cun bunas cundiziuns. Il contract definescha er ils aspects liads a la protecziun da las datas ed a la responsabladad.

www.educa.ch

Concurrenza scientifica per giuvenils 2018

7. fanadur 2017 / /

Il termin d’inscripziun da la concurrenza naziunala Giuventetgna e scienza è fixà sin ils 15 d’october 2017. La finamira è d’encuraschar giuvens talents en la domena da las scienzas. Las lavurs ston cuntegnair ina dumonda scientifica e pon vegnir inoltradas sco lavurs da gruppa u lavur singula.

sjf.ch/nationaler-wettbewerb

Plan d’acziun per la digitalisaziun

5. fanadur 2017 / /

Il Cussegl federal ha prendì per enconuschientscha il «Plan d’acziun per la digitalisaziun en la domena da la furmaziun ed innovaziun per ils onns 2019 – 2020». El preveda da rinforzar la digitalisaziun en la furmaziun ed en la retschertga. Perquai vegn mess a disposiziun daners supplementars.

www.admin.ch

Simposi da la furmaziun e direcziun da scola

28. zercladur 2017 /

Il simposi dals 6 als 8 da settember a la SAP Zug è ina dieta da spezialists davart qualitad, svilup e management da scola e stat sut il motto «Furmaziun 5.0? Futur da l’emprender – futur da la scola». Il simposi mussa pussaivladads co che la qualitad da la lavur pedagogica po sa sviluppar.

www.schulleitungssymposium.net

Nova plattafurma educamint.ch

28. zercladur 2017 /

Las purschidas sin educa.MINT dattan a las persunas d’instrucziun impuls nizzaivels per instruir roms da MINT. Per engrondir e render pli interessant la purschida, concepescha la SATW da preschent ina nova plattafurma extendida. Quella vegn a remplazzar educa.MINT a partir da mez fanadur.

www.educamint.ch

As annunziai per la dieta d’experts dad ICT e furmaziun

27. zercladur 2017 / /

L’occurrenza dals 22 d’avust a Berna stat sut il motto «Think big, start small, act fast – transfurmaziun digitala dovra leadership». Per l’emprima giada organisescha educa.ch questa dieta sco agentura spezialisada per ICT ed educaziun. Il program ed il formular d’annunzia èn online.

www.educa.ch

La Svizra sco pajais ospitant per IGF

20. zercladur 2017 / /

Dals 18 als 21 da december 2017 sa raduna a Genevra l’Internet Governance Forum per lantschar ina discussiun mundiala davart la digitalisaziun. L’Uffizi federal da communicaziun (UFCOM) envida tut ils acturs da la politica, da l’economia e da la scienza da sa participar a moda activa.

www.admin.ch

Syndicate content

Job