Independet dal stgalim

#Perfecziunament digital

25. schaner 2018 / SAP Turitg

La SVEB organisescha ina dieta davart il perfecziunament digital. La digitalisaziun è er en la furmaziun supplementara in tema impurtant ed actual. En keynotes e lavuratoris vegn dilucidà, tge teorias che valan e tge che la scienza intercurescha da preschent.

alice.ch

DETAGLS

Lingua d’occurenza: Tudestg
Stgalim d'instrucziun: Independet dal stgalim

edu-i-day 2017

22. november 2017 / FHNW Brugg

Questa occurrenza da la Societad svizra d’informatica en l’instrucziun (SVIA) cumenza cun l’assamblea generala. Il suentermezdi stattan plirs workshops davart l’instrucziun d’informatica sin il program. Els sa drizzan a persunas d’instrucziun dal stgalim primar, secundar I e dal stgalim gimnasial.

informatik-biber.ch

DETAGLS

Lingua d’occurenza: Tudestg, Franzos
Stgalim d'instrucziun: Independet dal stgalim

Digitalisaziun en la mediaziun culturala

17. november 2017 / Basilea, Chasa d’art electronic

Mediaziun culturala Svizra e la Chasa d’art electronic Basilea organiseschan cuminaivlamain ina dieta per sa barattar davart las pussaivladads digitalas en la mediaziun culturala. Il focus vegn mess sin in’accordanza tranter analog e digital.

www.kultur-vermittlung.ch

DETAGLS

Lingua d’occurenza: Tudestg, Franzos
Stgalim d'instrucziun: Independet dal stgalim

Simposi naziunal eGovernment

13. november 2017 / Berna

La dumonda da la gestiun da las datas è centrala per la transfurmaziun digitala da las administraziuns. Pliras referentas e plirs referents tractan questa dumonda en lur referats ed en las discussiuns da podium.

www.egovernment-symposium.ch

DETAGLS

Lingua d’occurenza: Tudestg, Franzos
Stgalim d'instrucziun: Independet dal stgalim

Digitalisaziun e cumpetenzas da basa

3. november 2017 / Berna

Organisà da la Federaziun svizra leger e scriver ha quest colloqui la finamira da preschentar ils differents aspects da la digitalisaziun, spezialmain areguard las cumpetenzas da basa. El focusescha sin la problematica actuala e las sfidas per la furmaziun.

www.lesenschreiben.ch

DETAGLS

Lingua d’occurenza: Tudestg, Franzos
Stgalim d'instrucziun: Independet dal stgalim
Termin d'annunzia: 2017-10-20T00:00:00

ePIC 2017

25. october 2017 - 27. october 2017 / Bologna, Italien

Questa conferenza internaziunala sa deditgescha a «ePortfolios, Open Badges, Personal Ledgers, Identities, Trust, Blockchains....». Ils spezialistad da questas domenas survegnan qua infurmaziun davart ils novs svilups e pon barattar lur experientschas.

www.epforum.eu

DETAGLS

Lingua d’occurenza: Englais
Stgalim d'instrucziun: Independet dal stgalim

Europe Code Week

7. october 2017 - 22. october 2017 / online Europa

Questa iniziativa europeica è vegnida fundada per entusiasmar umans da tut las vegliadetgnas per programmar e chapir meglier il computer. Lieus, gruppas e persunas singulas pon sa connectar cun lur activitads e giugar ensemen u encunter in l’auter.

codeweek.eu

DETAGLS

Lingua d’occurenza: Englais
Stgalim d'instrucziun: Independet dal stgalim

Emna internaziunala dal spazi

4. october 2017 - 10. october 2017 / entir mund

Questa occurrenza regorda a dus eveniments: l’emprim satellit dal spazi Sputnic 1 (1957) e l’entrada en vigur da l’emprim contract dal spazi (1967). Sut il motto «scuvrir novs mund en il spazi» serva questa emna oravant tut per entusiasmar ils giuvenils per la matematica e la scienza natirala.

www.worldspaceweek.org

DETAGLS

Lingua d’occurenza: Englais
Stgalim d'instrucziun: Independet dal stgalim

ScienceComm'17

21. settember 2017 - 22. settember 2017 / Landhaus, Solothurn

L’occurrenza è ina plattafurma per barats davart temas actuals e svilups en la communicaziun scientifica. In tema principal è la communicaziun scientifica e la digitalisaziun.

ww.sciencecomm.ch

DETAGLS

Lingua d’occurenza: Tudestg, Franzos, Englais
Stgalim d'instrucziun: Independet dal stgalim

Simposi da la furmaziun e direcziun da scola

6. settember 2017 - 8. settember 2017 / SAP.Zug

Il simposi è ina dieta da spezialists davart ils temas qualitad da scola, svilup da scola, management da scola e stat sut il motto «qualitad da la furmaziun e giustia da la furmaziun». Il simposi mussa pussaivladads co che la qualitad da la lavur pedagogica po cuntinuar cun il svilup.

www.schulleitungssymposium.net

DETAGLS

Lingua d’occurenza: Tudestg, Englais
Stgalim d'instrucziun: Independet dal stgalim

Syndicate content

Logo SEFRI

Logo EDK

Job